วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ควร – 560602

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ควร

ภาษาไทย : ต. ควร  อ. ปง จ. พะเยา

English : Khuan ,Pong, Phayao

รหัส ตำบล : 560602

รหัส อำเภอ : 5606

รหัส จังหวัด  : 56

ละติจูด : 19.182

ลองติจูด : 100.374

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.182,100.374,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/