วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. คลีกลิ้ง – 332202

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. คลีกลิ้ง

ภาษาไทย : ต. คลีกลิ้ง  อ. ศิลาลาด จ. ศรีสะเกษ

English : Khli Kling ,Sila Lat, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 332202

รหัส อำเภอ : 3322

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 15.529

ลองติจูด : 104.109

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.529,104.109,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/