วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. คลองใหญ่ – 230201

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. คลองใหญ่

ภาษาไทย : ต. คลองใหญ่  อ. คลองใหญ่ จ. ตราด

English : Khlong Yai ,Khlong Yai, Trat

รหัส ตำบล : 230201

รหัส อำเภอ : 2302

รหัส จังหวัด  : 23

ละติจูด : 11.774

ลองติจูด : 102.889

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@11.774,102.889,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/