วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. คลองใหญ่ – 220410

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. คลองใหญ่

ภาษาไทย : ต. คลองใหญ่  อ. โป่งน้ำร้อน จ. จันทบุรี

English : Khlong Yai ,Pong Nam Ron, Chanthaburi

รหัส ตำบล : 220410

รหัส อำเภอ : 2204

รหัส จังหวัด  : 22

ละติจูด : 12.873

ลองติจูด : 102.476

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.873,102.476,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/