วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. คลองหินปูน – 270405

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. คลองหินปูน

ภาษาไทย : ต. คลองหินปูน  อ. วังน้ำเย็น จ. สระแก้ว

English : Khlong Hin Pun ,Wang Nam Yen, Sa kaeo

รหัส ตำบล : 270405

รหัส อำเภอ : 2704

รหัส จังหวัด  : 27

ละติจูด : 13.606

ลองติจูด : 102.104

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.606,102.104,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/