วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. คลองหาด – 270201

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. คลองหาด

ภาษาไทย : ต. คลองหาด  อ. คลองหาด จ. สระแก้ว

English : Khlong Hat ,Khlong Hat, Sa kaeo

รหัส ตำบล : 270201

รหัส อำเภอ : 2702

รหัส จังหวัด  : 27

ละติจูด : 13.429

ลองติจูด : 102.329

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.429,102.329,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/