วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. คลองพลู – 200302

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. คลองพลู

ภาษาไทย : ต. คลองพลู  อ. หนองใหญ่ จ. ชลบุรี

English : Khlong Phlu ,Nong Yai, Chon Buri

รหัส ตำบล : 200302

รหัส อำเภอ : 2003

รหัส จังหวัด  : 20

ละติจูด : 13.115

ลองติจูด : 101.476

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.115,101.476,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/