วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. คลองน้ำเค็ม – 220605

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. คลองน้ำเค็ม

ภาษาไทย : ต. คลองน้ำเค็ม  อ. แหลมสิงห์ จ. จันทบุรี

English : Khlong Nam Khem ,Laem Sing, Chanthaburi

รหัส ตำบล : 220605

รหัส อำเภอ : 2206

รหัส จังหวัด  : 22

ละติจูด : 12.498

ลองติจูด : 102.123

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.498,102.123,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/