วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. คลองขุด – 220314

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. คลองขุด

ภาษาไทย : ต. คลองขุด  อ. ท่าใหม่ จ. จันทบุรี

English : Khlong Khut ,Tha Mai, Chanthaburi

รหัส ตำบล : 220314

รหัส อำเภอ : 2203

รหัส จังหวัด  : 22

ละติจูด : 12.563

ลองติจูด : 101.935

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.563,101.935,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/