วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. คลองกิ่ว – 200202

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. คลองกิ่ว

ภาษาไทย : ต. คลองกิ่ว  อ. บ้านบึง จ. ชลบุรี

English : Khlong Kio ,Ban Bueng, Chon Buri

รหัส ตำบล : 200202

รหัส อำเภอ : 2002

รหัส จังหวัด  : 20

ละติจูด : 13.225

ลองติจูด : 101.107

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.225,101.107,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/