วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ครบุรี – 300203

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ครบุรี

ภาษาไทย : ต. ครบุรี  อ. ครบุรี จ. นครราชสีมา

English : Khon Buri ,Khon Buri, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300203

รหัส อำเภอ : 3002

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 14.599

ลองติจูด : 102.130

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.599,102.130,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/