วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. คมบาง – 220105

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. คมบาง

ภาษาไทย : ต. คมบาง  อ. เมืองจันทบุรี จ. จันทบุรี

English : Kom Bang ,Mueang Chanthaburi, Chanthaburi

รหัส ตำบล : 220105

รหัส อำเภอ : 2201

รหัส จังหวัด  : 22

ละติจูด : 12.542

ลองติจูด : 102.169

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.542,102.169,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/