วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ข้าวปุ้น – 341201

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ข้าวปุ้น

ภาษาไทย : ต. ข้าวปุ้น  อ. กุดข้าวปุ้น จ. อุบลราชธานี

English : Khao Pun ,Kut Khaopun, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 341201

รหัส อำเภอ : 3412

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.792

ลองติจูด : 105.006

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.792,105.006,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/