วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ข่อยสูง – 530205

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ข่อยสูง

ภาษาไทย : ต. ข่อยสูง  อ. ตรอน จ. อุตรดิตถ์

English : Khoi Sung ,Tron, Uttaradit

รหัส ตำบล : 530205

รหัส อำเภอ : 5302

รหัส จังหวัด  : 53

ละติจูด : 17.502

ลองติจูด : 99.976

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.502,99.976,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/