วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ข่วงเปา – 500204

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ข่วงเปา

ภาษาไทย : ต. ข่วงเปา  อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่

English : Khuang Pao ,Chom Thong, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 500204

รหัส อำเภอ : 5002

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 18.472

ลองติจูด : 98.726

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.472,98.726,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/