วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ขุหลุ – 341101

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ขุหลุ

ภาษาไทย : ต. ขุหลุ  อ. ตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี

English : Khulu ,Trakan Phuet Phon, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 341101

รหัส อำเภอ : 3411

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.601

ลองติจูด : 105.021

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.601,105.021,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/