วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ขุย – 302901

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ขุย

ภาษาไทย : ต. ขุย  อ. ลำทะเมนชัย จ. นครราชสีมา

English : Khui ,Lamtaman Chai, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 302901

รหัส อำเภอ : 3029

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.353

ลองติจูด : 102.866

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.353,102.866,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/