วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ขุนโขลน – 190902

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ขุนโขลน

ภาษาไทย : ต. ขุนโขลน  อ. พระพุทธบาท จ. สระบุรี

English : Khun Khlon ,Phra Phutthabat, Saraburi

รหัส ตำบล : 190902

รหัส อำเภอ : 1909

รหัส จังหวัด  : 19

ละติจูด : 14.713

ลองติจูด : 100.831

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.713,100.831,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/