วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ขุนหาญ – 330807

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ขุนหาญ

ภาษาไทย : ต. ขุนหาญ  อ. ขุนหาญ จ. ศรีสะเกษ

English : Khun Han ,Khun Han, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330807

รหัส อำเภอ : 3308

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.635

ลองติจูด : 104.371

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.635,104.371,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/