วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ขุนฝาง – 530116

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ขุนฝาง

ภาษาไทย : ต. ขุนฝาง  อ. เมืองอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์

English : Khun Fang ,Mueang Uttaradit, Uttaradit

รหัส ตำบล : 530116

รหัส อำเภอ : 5301

รหัส จังหวัด  : 53

ละติจูด : 17.760

ลองติจูด : 100.223

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.760,100.223,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/