วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ขุนทอง – 301220

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ขุนทอง

ภาษาไทย : ต. ขุนทอง  อ. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา

English : Khun Thong ,Bua Yai, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 301220

รหัส อำเภอ : 3012

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.683

ลองติจูด : 102.364

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.683,102.364,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/