วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ขุนซ่อง – 220802

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ขุนซ่อง

ภาษาไทย : ต. ขุนซ่อง  อ. แก่งหางแมว จ. จันทบุรี

English : Khun Song ,Kaeng Hang Maeo, Chanthaburi

รหัส ตำบล : 220802

รหัส อำเภอ : 2208

รหัส จังหวัด  : 22

ละติจูด : 13.169

ลองติจูด : 101.961

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.169,101.961,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/