วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ขี้เหล็ก – 343303

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ขี้เหล็ก

ภาษาไทย : ต. ขี้เหล็ก  อ. น้ำขุ่น จ. อุบลราชธานี

English : Khi Lek ,Nam Khun, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 343303

รหัส อำเภอ : 3433

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 14.624

ลองติจูด : 104.899

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.624,104.899,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/