วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ขามเรียง – 440406

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ขามเรียง

ภาษาไทย : ต. ขามเรียง  อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม

English : Kham Riang ,Kantharawichai, Maha Sarakham

รหัส ตำบล : 440406

รหัส อำเภอ : 4404

รหัส จังหวัด  : 44

ละติจูด : 16.247

ลองติจูด : 103.236

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.247,103.236,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/