วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ขามเปี้ย – 341105

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ขามเปี้ย

ภาษาไทย : ต. ขามเปี้ย  อ. ตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี

English : Kham Pia ,Trakan Phuet Phon, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 341105

รหัส อำเภอ : 3411

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.542

ลองติจูด : 104.934

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.542,104.934,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/