วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ขามเฒ่าพัฒนา – 440410

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ขามเฒ่าพัฒนา

ภาษาไทย : ต. ขามเฒ่าพัฒนา  อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม

English : Kham Thao Phatthana ,Kantharawichai, Maha Sarakham

รหัส ตำบล : 440410

รหัส อำเภอ : 4404

รหัส จังหวัด  : 44

ละติจูด : 16.277

ลองติจูด : 103.321

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.277,103.321,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/