วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ขามสมบูรณ์ – 300410

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ขามสมบูรณ์

ภาษาไทย : ต. ขามสมบูรณ์  อ. คง จ. นครราชสีมา

English : Kham Sombun ,Khong, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300410

รหัส อำเภอ : 3004

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.371

ลองติจูด : 102.403

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.371,102.403,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/