วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ขามป้อม – 401103

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ขามป้อม

ภาษาไทย : ต. ขามป้อม  อ. เปือยน้อย จ. ขอนแก่น

English : Kham Pom ,Pueai Noi, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401103

รหัส อำเภอ : 4011

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 15.938

ลองติจูด : 102.874

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.938,102.874,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/