วันอาทิตย์, 21 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ขามป้อม – 400305

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ขามป้อม

ภาษาไทย : ต. ขามป้อม  อ. พระยืน จ. ขอนแก่น

English : Kham Pom ,Phra Yuen, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400305

รหัส อำเภอ : 4003

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.301

ลองติจูด : 102.657

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.301,102.657,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/