วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ขามป้อม – 340503

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ขามป้อม

ภาษาไทย : ต. ขามป้อม  อ. เขมราฐ จ. อุบลราชธานี

English : Kham Pom ,Khemarat, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 340503

รหัส อำเภอ : 3405

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.977

ลองติจูด : 105.179

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.977,105.179,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/