วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ขามทะเลสอ – 301901

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ขามทะเลสอ

ภาษาไทย : ต. ขามทะเลสอ  อ. ขามทะเลสอ จ. นครราชสีมา

English : Kham Thale So ,Kham Thale So, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 301901

รหัส อำเภอ : 3019

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 14.974

ลองติจูด : 101.959

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.974,101.959,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/