วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ขัวเรียง – 400505

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ขัวเรียง

ภาษาไทย : ต. ขัวเรียง  อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น

English : Khua Riang ,Chum Phae, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400505

รหัส อำเภอ : 4005

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.561

ลองติจูด : 102.214

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.561,102.214,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/