วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ขัวมุง – 501905

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ขัวมุง

ภาษาไทย : ต. ขัวมุง  อ. สารภี จ. เชียงใหม่

English : Khua Mung ,Saraphi, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 501905

รหัส อำเภอ : 5019

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 18.678

ลองติจูด : 98.991

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.678,98.991,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/