วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ขะยูง – 331008

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ขะยูง

ภาษาไทย : ต. ขะยูง  อ. อุทุมพรพิสัย จ. ศรีสะเกษ

English : Khayung ,Uthumphon Phisai, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 331008

รหัส อำเภอ : 3310

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 15.126

ลองติจูด : 104.238

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.126,104.238,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/