วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ขอนแตก – 321002

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ขอนแตก

ภาษาไทย : ต. ขอนแตก  อ. สังขะ จ. สุรินทร์

English : Khon Taek ,Sangkha, Surin

รหัส ตำบล : 321002

รหัส อำเภอ : 3210

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.717

ลองติจูด : 103.932

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.717,103.932,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/