วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ขอนยูง – 410203

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ขอนยูง

ภาษาไทย : ต. ขอนยูง  อ. กุดจับ จ. อุดรธานี

English : Khon Yung ,Kut Chap, Udon Thani

รหัส ตำบล : 410203

รหัส อำเภอ : 4102

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.385

ลองติจูด : 102.460

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.385,102.460,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/