วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ขวาวใหญ่ – 320912

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ขวาวใหญ่

ภาษาไทย : ต. ขวาวใหญ่  อ. ศีขรภูมิ จ. สุรินทร์

English : Khwao Yai ,Sikhoraphum, Surin

รหัส ตำบล : 320912

รหัส อำเภอ : 3209

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 15.018

ลองติจูด : 103.770

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.018,103.770,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/