วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ขลุง – 220201

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ขลุง

ภาษาไทย : ต. ขลุง  อ. ขลุง จ. จันทบุรี

English : Khlung ,Khlung, Chanthaburi

รหัส ตำบล : 220201

รหัส อำเภอ : 2202

รหัส จังหวัด  : 22

ละติจูด : 12.452

ลองติจูด : 102.218

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.452,102.218,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/