วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ขนุน – 330420

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ขนุน

ภาษาไทย : ต. ขนุน  อ. กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเกษ

English : Khanun ,Kantharalak, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330420

รหัส อำเภอ : 3304

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.602

ลองติจูด : 104.798

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.602,104.798,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/