วันเสาร์, 2 มีนาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ขนวน – 402303

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ขนวน

ภาษาไทย : ต. ขนวน  อ. หนองนาคำ จ. ขอนแก่น

English : Khanuan ,Nong Na Kham, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 402303

รหัส อำเภอ : 4023

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.774

ลองติจูด : 102.387

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.774,102.387,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/