วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ก้ามปู – 440802

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ก้ามปู

ภาษาไทย : ต. ก้ามปู  อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสารคาม

English : Kam Pu ,Phayakkhaphum Phisai, Maha Sarakham

รหัส ตำบล : 440802

รหัส อำเภอ : 4408

รหัส จังหวัด  : 44

ละติจูด : 15.558

ลองติจูด : 103.222

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.558,103.222,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/