วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ก้านเหลือง – 331003

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ก้านเหลือง

ภาษาไทย : ต. ก้านเหลือง  อ. อุทุมพรพิสัย จ. ศรีสะเกษ

English : Kan Lueang ,Uthumphon Phisai, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 331003

รหัส อำเภอ : 3310

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 15.052

ลองติจูด : 104.143

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.052,104.143,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/