วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กู่สวนแตง – 311904

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กู่สวนแตง

ภาษาไทย : ต. กู่สวนแตง  อ. บ้านใหม่ไชยพจน์ จ. บุรีรัมย์

English : Ku Suan Taeng ,Ban Mai Chaiyaphot, Buri Ram

รหัส ตำบล : 311904

รหัส อำเภอ : 3119

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 15.534

ลองติจูด : 102.860

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.534,102.860,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/