วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กู่ทอง – 440506

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กู่ทอง

ภาษาไทย : ต. กู่ทอง  อ. เชียงยืน จ. มหาสารคาม

English : Ku Thong ,Chiang Yuen, Maha Sarakham

รหัส ตำบล : 440506

รหัส อำเภอ : 4405

รหัส จังหวัด  : 44

ละติจูด : 16.426

ลองติจูด : 103.003

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.426,103.003,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/