วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กุศกร – 341104

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กุศกร

ภาษาไทย : ต. กุศกร  อ. ตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี

English : Kusakon ,Trakan Phuet Phon, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 341104

รหัส อำเภอ : 3411

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.570

ลองติจูด : 105.102

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.570,105.102,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/