วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กุดไห – 470305

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กุดไห

ภาษาไทย : ต. กุดไห  อ. กุดบาก จ. สกลนคร

English : Kut Hai ,Kut Bak, Sakon Nakhon

รหัส ตำบล : 470305

รหัส อำเภอ : 4703

รหัส จังหวัด  : 47

ละติจูด : 17.100

ลองติจูด : 103.696

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.100,103.696,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/