วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กุดโบสถ์ – 300304

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กุดโบสถ์

ภาษาไทย : ต. กุดโบสถ์  อ. เสิงสาง จ. นครราชสีมา

English : Kut Bot ,Soeng Sang, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300304

รหัส อำเภอ : 3003

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 14.457

ลองติจูด : 102.540

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.457,102.540,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/