วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กุดแห่ – 390213

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กุดแห่

ภาษาไทย : ต. กุดแห่  อ. นากลาง จ. หนองบัวลำภู

English : Kut Hae ,Na Klang, Nong Bua Lam Phu

รหัส ตำบล : 390213

รหัส อำเภอ : 3902

รหัส จังหวัด  : 39

ละติจูด : 17.391

ลองติจูด : 102.149

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.391,102.149,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/