วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กุดแห่ – 350811

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กุดแห่

ภาษาไทย : ต. กุดแห่  อ. เลิงนกทา จ. ยโสธร

English : Kut Hae ,Loeng Nok Tha, Yasothon

รหัส ตำบล : 350811

รหัส อำเภอ : 3508

รหัส จังหวัด  : 35

ละติจูด : 16.275

ลองติจูด : 104.520

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.275,104.520,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/