วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. กุดเสลา – 330402

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. กุดเสลา

ภาษาไทย : ต. กุดเสลา  อ. กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเกษ

English : Kut Salao ,Kantharalak, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330402

รหัส อำเภอ : 3304

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.679

ลองติจูด : 104.833

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.679,104.833,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/